Részletek a Magyar Épületgépészek Szövetsége alapszabályából

A MÉGSZ feladata, hogy tagjai számára folyamatosan értékessé és hasznossá tegye a tagsági viszonyt valamint az épületgépészeti szakma számára hasznos, előrevivő tevékenységet végezzen.
A MÉGSZ-nek az is feladata, hogy a szakma egységét szem előtt tartva elősegítse a szakmán belüli csoportok párbeszédét, kapcsolatainak fejlődését.

A MÉGSZ-nek az a célja, hogy:

1. az épületgépészet magas színvonalú és etikus művelése iránt elkötelezett szakemberek és gazdasági társaságok többségét tömörítő,
2. a szakmával kapcsolatos döntésekre jelentős befolyással bíró,
3. tagjai és a szakma fejlődését fontos szolgáltatásokkal segítő,
4. jelentős humán és anyagi erőforrásokkal rendelkező,
5. külső és belső célcsoportjaival jól és gyorsan kommunikáló,
6. ismert és jó hírnevű,
7. alulról építkező és hatékonyan működő valamint
8. tagjai döntő többségének elégedettségét bíró szakmai szervezet legyen.

Az egyesület tagja lehet az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, más szervezet és oktatási intézmény, amelyik épületgépész szakirányú tevékenységet folytat, továbbá az a természetes személy, aki épületgépész szakképesítéssel rendelkezik vagy az épületgépészet területén tevékenykedik…

Az egyesület ifjúsági tagja lehet, aki tanulói vagy hallgatói jogviszonyban van és épületgépészeti tanulmányokat folytat. Tagdíja a mindenkor tagdíj 1/20-ad része, a közgyűlésen szavazati joggal nem rendelkezik. Az ifjúsági tagi szolgáltatásokat az elnökség határozza meg. Egy évnyi ifjúsági tagság után, kérelemre tagjelöltség nélkül rendes taggá válhat.

A tag jogai

1. részt vehet az egyesület tevékenységében, az egyesület rendezvényein,
2. kérheti az egyesület segítségét és támogatását szakmai munkájához,
3. javaslatokat tehet az egyesület működésére,
4. megválaszthatja az egyesület tisztségviselőit és ő is választható ilyen tisztségre, szavazatát csak személyesen adhatja le.

A tag kötelessége, hogy

1. megtartsa az egyesület alapszabályát,
2. megfizesse az egyesületnek a tagsági díjat,
3. az egyesületi tagokhoz méltó, tisztességes magatartást tanúsítson, mind a munkavégzés során, mind a társadalmi életben,
4. segítse elő az alapszabály céljainak elérését, segítse az egyesület tagjait az eredményesebb munkában,
5. lépjen fel a tisztességtelen piaci magatartással szemben, segítse elő a szakmai hírnév és megbecsülés érvényesülését,
6. nevelje a szakmai utánpótlást a tisztességes és színvonalas munkára és magatartásra.

A teljes alapszabály szövege itt olvasható!